Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

Περίμετρος ενός γεωμετρικού σχήματος(κανονικού ή όχι πολυγώνου)είναι το άθροισμα του μήκους των πλευρών του(το γύρω γύρω)
Δύο διαφορετικά σχήματα είναι ισοπεριμετρικά όταν έχουν την ίδια περίμετρο.
π. χ. ένα τετράγωνο με πλευρά 3 εκ έχει περίμετρο 12 εκ. Το ίδιο και ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 4 εκ κλπ
ΠΡΟΣΕΞΕ: Για να υπολογίσεις την περίμετρο ενός σχήματος θα πρέπει τα μήκη των πλευρών να είναι εκφρασμένα όλα στην ίδια μονάδα μέτρησης.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται μερικά βασικά σχήματα καθώς και η περίμετρος τους.

Στα γεωμετρικά σχήματα με ίσες όλες τις πλευρές μπορούμε να βρούμε το μήκος της πλευράς όταν γνωρίζουμε την περίμετρο. Απλά διαιρούμε την περίμετρο με τον αριθμό των πλευρών που έχει το σχήμα.

Μήκος πλευράς= Περίμετρος : αριθμό πλευρών

Στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαιρούμε δια 2 την περίμετρο και αφαιρούμε στη συνέχεια το πλάτος. Κάτι ανάλογο γίνεται και για να βρούμε το πλάτος:

Μήκος ορθογωνίου=(Περίμετρος :2 - πλάτος)

Πλάτος ορθογωνίου=(Περίμετρος :2 - μήκος)Βρες τις περιμέτρους των σχημάτων ΚΛΙΚΑΣΚΗΣΕΙΣ


1.Προσπάθησε να συμπληρώσεις τον πίνακα


2. Η μητέρα της Βενετίας έχει ένα τραπεζομάντιλο σε τετράγωνο σχήμα με πλευρά 140 εκ. Θέλει να βάλει γύρω του δαντέλα που κοστίζει 5 ευρώ το μέτρο.Πόσα ευρώ θα της κοστίσει η δαντέλα;