Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΟΛΥΣ-ΠΟΛΛΗ-ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΠΟΛΥ

Το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ κλίνεται στα τρία γένη και έχει δύο λ σε όλα τα γένη στον πληθυντικό αριθμό και στο θηλυκό του ενικού αριθμού.


Για να ξεχωρίσεις πότε είναι επίθετο και πότε επίρρημα, να θυμάσαι ότι:

  • Όταν το πολύ βρίσκεται μπροστά από ουσιαστικό, είναι επίθετο
Π. χ. Έκανε πολύ θόρυβο
  • Όταν βρίσκεται μπροστά από επίρρημα ή από επίθετο, είναι επίρρημα και σχηματίζει μαζί με το επίθετο ή το επίρρημα τον υπερθετικό βαθμό τους
Π. χ. Η έκθεση ήταν πολύ καλή

  • Επίσης επίρρημα είναι και όταν συνοδεύει ρήμα
Π. χ. Μου αρέσει πολύ το φαγητό και έφαγα πάρα πολύ

Μπες εδώ για να εξασκηθείς στη χρήση του επιθέτου "πολύς-πολλή-πολύ και στο επίρρημα πολύ"