Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009

ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ

Α. Οι Βούλγαροι
Στις αρχές του 9ου αι. κατοικούσαν ειρηνικά στα εδάφη του Βυζαντίου. Σιγά σιγά όμως προσπάθησαν να εντάξουν στο κράτος που ίδρυσαν τις περιοχές που κατοικούσαν Σλάβοι.
Έτσι δημιουργήθηκαν εντάσεις και συγκρούσεις με το Βυζάντιο. Τον 9ο αι. οι Βούλγαροι με αρχηγό τον Κρούμο έφτασαν ως τη Κων/πολη. Οι Βυζαντινοί τους απέκρουσαν, αλλά σε μία από τις μάχες σκοτώθηκε ο βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος Α'
Υπήρξαν όμως και ειρηνικές περίοδοι όπως στα χρόνια του ηγεμόνα Βόγορη, που βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Μιχαήλ. Το παράδειγμα του ακολούθησαν και χιλιάδες Βούλγαροι. Έτσι ήρθαν πιο κοντά στο βυζαντινό πολιτισμό, αφού πήραν από τους Σλάβους και το κυριλλικό αλφάβητο.
Την εποχή του ηγεμόνα Συμεών, όμως, άρχισαν νέες συγκρούσεις που ανάγκασαν τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά να ζητήσει βοήθεια από τους Ρώσους.
Αργότερα οι Βούλγαροι με αρχηγό το Σαμουήλ επιτέθηκαν ξανά στο Βυζάντιο και έφτασαν ως την Πελοπόννησο, προξενώντας πολλές καταστροφές. Τους αντιμετώπισε όμως νικηφόρα ο στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός στο Σπερχειό ποταμό και ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' στο Κλειδί της Μακεδονίας(1014)

Μετά τις ήττες αυτές το βουλγαρικό κράτος διαλύθηκε και για πολλές δεκαετίες δεν ξαναενόχλησαν το Βυζάντιο ενώ ο Βασίλειος έμεινε γνωστός στην ιστορία ως Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος
Οι Ρώσοι

Κατέβηκαν από τη Σκανδιναβία και εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη.
Στην αρχή είχαν και αυτοί φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο κατόπιν όμως(860)επιτέθηκαν κατά της Κων/πολης. Η επίθεση όμως αποκρούστηκε.
Τα επόμενα χρόνια έγιναν συμφωνίες μεταξύ Βυζαντίου και Ρώσων.
Η επόμενη σύγκρουσή τους ήταν επί αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή που τους ανάγκασε να υποχωρήσουν από τα εδάφη που είχαν καταλάβει, όταν είχαν βοηθήσει τους Βυζαντινούς στον πόλεμο εναντίον των Βουλγάρων και να επιστρέψουν στη Ρωσία.
Στα χρόνια του Βασιλείου Β' οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν από το Βυζάντιο.
Τα αποτελέσματα του εκχριστιανισμού ήταν η μεγάλη πολιτική, οικονομική και πνευματική ακτινοβολία των δύο χωρών καθώς και η συνεργασία μεταξύ τους για πολλούς αιώνες.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη:
Οι Ρώσοι κατέβηκαν από τη ........................και εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη. Αρχικά είχαν φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο, αλλά το ........... επιτέθηκαν εναντίον της .................... Η επίθεση αποκρούστηκε. Οι Βυζαντινοί συγκρούστηκαν ξανά με τους Ρώσους, επί Ιωάννη ........................, που τους ανάγκασε να αποχωρήσουν από τα εδάφη που είχαν καταλάβει, όταν βοήθησαν τους Βυζαντινούς στον πόλεμο κατά των .................... Στα χρόνια του ....................οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν από το ........................
2. Επέλεξε τη σωστή απάντηση:
Οι Βούλγαροι εκχριστιανίστηκαν στα χρόνια του:
α. Σαμουήλ
β. Συμεών
γ. Βόγορη
δ. Κρούμου