Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥΝα περιγράψεις το αυτοκίνητο των ονείρων σου

Προσοχή:


Κατά την περιγραφή ενός αντικειμένου:

  • γράφουμε σε ενεστώτα, εκτός αν θυμόμαστε το αντικείμενο από το παρελθόν και τότε χρησιμοποιούμε παρελθοντικό χρόνο
  • χρησιμοποιούμε τοπικούς και επιθετικούς προσδιορισμούς
  • ξεκινάμε από τη γενική εντύπωση που δίνει το αντικείμενο
  • περνάμε στις λεπτομέρειες
  • ακολουθούμε λογική σειρά π. χ. από πάνω προς τα κάτω ή από έξω προς τα μέσα
  • τελειώνουμε συνήθως με εντυπώσεις και συναισθήματα