Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Όπως βλέπεις στο παραπάνω διάγραμμα κατά την πρωτογενή επεξεργασία των χημικών ενώσεων που αποτελούν το αργό πετρέλαιο, τα προϊόντα χρησιμοποιούνται είτε σαν καύσιμα, είτε σαν πρώτες ύλες, που με τη σειρά τους σε μια δευτερογενή επεξεργασία παίρνουμε πλήθος προϊόντων που ονομάζονται πετροχημικά. Τα κυριότερα είναι τα πλαστικά, οι συνθετικές υφάνσιμες ύλες, τα ελαστικά, τα απορρυπαντικά, τα καλλυντικά, τα μονωτικά, τα χρώματα, τα φάρμακα κλπ

Αυτά τα προϊόντα είναι χρήσιμα γιατί έχουν κάποιες ειδικές ιδιότητες. Τα πλαστικά π. χ. είναι ανθεκτικά και χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές. Τα απορρυπαντικά εξαλείφουν λεκέδες, χωρίς να καταστρέφουν τα ρούχα κλπ.

Τα πετροχημικά ανήκουν στη λεγόμενη βαριά βιομηχανία και βαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Από την άλλη μεριά η λειτουργία τους όμως αποφέρει σημαντικά κέρδη στην οικονομία του κράτους, γιατί μειώνονται οι εισαγωγές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δείχνουμε στην καθαριότητα του περιβάλλοντος από τους τόννους σκουπιδιών από πλαστικό που συγκεντρώνονται καθημερινά, αφού πολλές συσκευασίες είναι μιας χρήσης και καταλήγουν στα σκουπίδια. Το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο στις μεγαλουπόλεις και θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος (μείωση χρήσης, ανακύκλωση, εναλλακτικά προϊόντα,