Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

Μαγικό τετράγωνο λέγεται ένας πίνακας, μεγέθους n x n που περιέχει όλους τους φυσικούς αριθμούς και έχει την ιδιότητα: Το άθροισμα των στηλών, των γραμμών (και των διαγωνίων) είναι σταθερό.