Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΦτιάξε διαδραστικά ραβδογράμματα ΚΛΙΚΑς φτιάξουμε το παραπάνω ραβδόγραμμα χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό φύλλο Excel
  • Ανοίγουμε ένα υπολογιστικό φύλλο Microsoft Office Excel  • Γράφουμε τα δεδομένα του προβλήματος σε δύο στήλες  • Επιλέγουμε τον πίνακα με τα δεδομένα και πατάμε "εισαγωγή - γράφημα"

  • Διαλέγουμε τύπο γραφημάτων "Ράβδοι" ή "Στήλες" και αφού γράψουμε τίτλο γραφήματος έχουμε έτοιμο το ραβδόγραμμα