Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ(2)

Το φαινόμενο της διάθλασης, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, συναντάται συχνά σε διάφορες δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή μας και αξιοποιείται για την κατασκευή φακών.Αυτοί χρησιμοποιούνται σε διάφορα οπτικά όργανα, όπως κιάλια, τηλεσκόπια, μικροσκόπια, φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, σε γυαλιά που διορθώνουν προβλήματα όρασης κλπΦακούς χρησιμοποιούμε ακόμα για να δούμε καλύτερα τις λεπτομέρειες σε μικρά αντικείμενα ή μικρά γράμματα ή γραμματόσημα(μεγεθυντικοί)Διαδραστικό

ΚΛΙΚ

Το πιο συνηθισμένο υλικό που κατασκευάζουμε φακούς είναι το κρύσταλλο. Μπορούμε όμως να φτιάξουμε και απλούς φακούς με πιο απλά μέσα:
Μπορούμε εύκολα π. χ. να κατασκευάσουμε ένα φακό, αν κάνουμε μια τρύπα σε ένα χαρτόνι και βάλουμε μία σταγόνα νερό σε αυτή την τρύπα ή αν γεμίσουμε ένα μπουκάλι με νερό και κοιτάξουμε μέσα από την τρύπα ή το μπουκάλι σε ένα βιβλίο. Τότε θα παρατηρήσουμε ότι το νερό θα συμπεριφερθεί σαν ένας μεγεθυντικός φακός.Αν πλησιάσουμε κοντά σε μια εικόνα το φακό, θα δούμε ότι η εικόνα φαίνεται κανονική και μεγαλύτερηενώ όταν η εικόνα είναι μακριά του φακού φαίνεται μικρότερη και ανεστραμμένη.Οι φακοί, ανάλογα με το σχήμα τους και τον τρόπο με τον οποίο εκτρέπουν τις φωτεινές ακτίνες μιας δέσμης από την πορεία τους, διακρίνονται σε συγκλίνοντες και αποκλίνοντες.

Οι συγκλίνοντες είναι παχύτεροι στο μέσο και λεπτότεροι στα άκρακαι οι φωτεινές ακτίνες που περνούν μέσα από αυτούς, συγκλίνουν, δηλαδή πλησιάζουν και συγκεντρώνονται σε ένα σημείο.Διαδραστικά

ΚΛΙΚ


ΚΛΙΚ

Οι αποκλίνοντες είναι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή είναι λεπτότεροι στο μέσο και παχύτεροι στα άκρακαι όταν περνάει μια δέσμη φωτός από μέσα τους τότε απομακρύνονται η μία από την άλλη, δηλαδή αποκλίνουν.Διαδραστικά

ΚΛΙΚ


ΚΛΙΚ