Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ:ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ


Πρόβλημα: Ο σχολικός συνεταιρισμός του σχολείου μας, που λειτούργησε χθες για πρώτη μέρα, προμηθεύτηκε 40 κουλούρια. Από αυτά πούλησε τα 37 ενώ τα υπόλοιπα, επειδή κόπηκαν τα πέταξαν. Πόσο στα % ήταν η φύρα(απώλεια);Επειδή ψάχνουμε το ποσοστό(%) της φύρας , θα πρέπει να βρούμε πρώτα αυτήν και μετά να κάνουμε τον πίνακα

40 - 37 = 3 (η φύρα)
Σημ.: η τιμή του 100 είναι ΠΑΝΤΑ η Αρχική Τιμή

Τα ποσά είναι πάντα ανάλογα, φτιάχνουμε την αναλογία ή όποιο τρόπο θέλουμε και λύνουμε το πρόβλημα

χ = 100 . 3 / 40
χ = 300 / 40
χ = 7,5%

  • Άρα όπως καταλαβαίνεις για να βρούμε το ποσοστό(%), πρέπει να γνωρίζουμε την αρχική τιμή(Α.Τ.) και την αύξηση ή μείωσή της.
  • Μπορούμε επίσης να βρούμε το ποσοστό αν γνωρίζουμε την Αρχική τιμή(Α.Τ.) και την Τελική Τιμή(Τ.Τ.), αφού θα υπολογίσουμε πρώτα το ποσοστό αύξησης ή μείωσης της Αρχικής τιμής και μετά το ποσοστό %