Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ

Η γενική πτώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:
 • δεύτερο αντικείμενο και είναι συνήθως το έμμεσο(και συμπληρώνει το νόημα του ρήματος) ή
 • συμπληρώνει το νόημα του ουσιαστικού και δηλώνει:
 • σε ποιον ανήκει κάτι: τα γόνατα του Γιώργου
 • τον τόπο: Η ναυμαχία του Γέροντα
 • το χρόνο: Θα γυρίσουμε του χρόνου
 • μια ιδιότητα, ένα χαρακτηριστικό: μαστίχα Χίου
 • την αιτία: ένοχος κλοπής
 • το περιεχόμενο: τελάρα ντομάτας
 • τη μέτρηση χώρου ή χρόνου: πορεία μιας ώρας
 • το σκοπό: έφτιαξε το στεφάνι της Πρωτομαγιάς
 • ένα σύνολο που διαιρείται: τα παιδιά της παρέλασης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(mail):

Από το κείμενο "Η μαμά μας η θάλασσα" της Λότης Π
έτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου από το Ανθολόγιο (σελ. 95) να βρεις και να χαρακτηρίσεις τις γενικές από την εισαγωγή και από την τελευταία παράγραφο του κειμένου