Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ:ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ


Πρόβλημα:
Η κυβέρνηση αποφάσισε λόγω της κρίσης να γίνει μείωση μισθού και στους εκπαιδευτικούς. Η μείωση είναι 12% στα επιδόματα που παίρνουν. Εάν τα επιδόματα που θα παίρνουν τώρα είναι 400,4 €, μπορείς να βρεις πόσο ήταν τα επιδόματα πριν τη μείωση;

Όπως παρατηρείς από το πρόβλημα, γνωρίζουμε πάλι δύο τιμές και συγκεκριμένα

  1. το ποσοστό μείωσης των επιδομάτων(12%)
  2. το ποσό των επιδομάτων ΜΕΤΑ τη μείωση(τελική τιμή)

και βέβαια ζητάμε το ποσό των επιδομάτων ΠΡΙΝ τη μείωση(αρχική τιμή)

Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε τον ανάλογο πίνακα, αφού πρώτα θεωρήσουμε ότι αν ήταν 100 € τα επιδόματα μετά τη μείωση θα γίνουν 88 €:
και λύνουμε:

χ = 400,4 . 100 / 88
χ= 40040 /88
χ = 455 €

Μπορείς να βρεις πόση ήταν η μηνιαία μείωση μισθού που έγινε στους εκπαιδευτικούς;