Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Ευρώπη είναι από τις πιο αναπτυγμένες τεχνολογικά περιοχές της Γης.

Και αυτό συμβαίνει γιατί:
  • εφαρμόζονται νέοι τρόποι καταπολέμησης ασθενειών σε ζώα και φυτά
  • αυξάνονται ολοένα και περισσότερο η ποσότητα παραγόμενων προϊόντων
  • ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραγωγής των αγαθών
  • βελτιώνεται η παροχή υπηρεσιών
Για την παραγωγή ορισμένων προϊόντων η τεχνολογία επεμβαίνει και δημιουργεί έντονο προβληματισμό με γνωστές αλλά και άγνωστες συνέπειες. Τέτοια προϊόντα είναι τα μεταλλαγμένα.
Μεταλλαγμένα ή αλλιώς γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι οι οργανισμοί εκείνοι οι οποίοι δημιουργήθηκαν τεχνητά από τους επιστήμονες με την αφαίρεση ή την προσθήκη γονιδίων που προέρχονται από οργανισμούς που μπορεί να ανήκουν ακόμα και σε εντελώς διαφορετικά είδη.
Παράδειγμα: Οι επιστήμονες μπορούν να πάρουν γονίδια από τα ζώα και να τα μεταφέρουν στα φυτά ή ακόμη γονίδια από μικρόβια και να τα προσθέσουν στο καλαμπόκι. Έτσι ο νέος οργανισμός που θα προέλθει με αυτόν τον τρόπο θα είναι ένας τροποποιημένος οργανισμός που δε θα γινόταν ποτέ με φυσικό τρόπο.Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα(ΚΛΙΚ στην εικόνα) και ανάφερε μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των μεταλλαγμένων.
Ο Οδηγός Καταναλωτών έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τους μεταλλαγμένους οργανισμούς και τη χρήση τους στα τρόφιμα. Η Greenpeace ζήτησε από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα να δώσουν γραπτές εγγυήσεις για τη θέση τους όσον αφορά στη χρήση μεταλλαγμένων οργανισμών στις ζωοτροφές και αν έχουν πιστοποιητικά από Φορέα Ελέγχου μεταλλαγμένων προϊόντων. Οι απαντήσεις τους αποτέλεσαν τη βάση για να συνταχθεί αυτός ο οδηγός. Παράλληλα, με ελέγχους και δειγματοληπτικές αναλύσεις, η Greenpeace προσπαθεί να επιβεβαιώσει «του λόγου το αληθές».Ο Νέος οδηγός καταναλωτών για τα μεταλλαγμένα - ζωικά προϊόντα(Εκτύπωσέ τα και μελέτησέ τα) ΚΛΙΚ

Και σχολιασμός με λίγο γέλιο...

Οι ασχολίες του ανθρώπου από τα χρόνια εμφάνισής του στη Γη ήταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Αργότερα ασχολήθηκε και με την εξόρυξη μεταλλευμάτων από τη γη, με την υλοτομία κλπ. Άρα αυτή που εξασφάλισε στον άνθρωπο την επιβίωση και την ανάπτυξή του ήταν η πρωτογενής παραγωγή(γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, υπέδαφος κλπ)
Προϊόντα του πρωτογενούς τομέα χαρακτηριστικά για ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την ξυλεία για Σουηδία και Φινλανδία, τα ψάρια για Νορβηγία και Ισλανδία, τα βοοειδή στην Αυστρία και Ελβετία, η ελιά και τα λαχανικά στην Ελλάδα κλπ.

Μπορείς να δικαιολογήσεις τους λόγους που συναντούμε αυτά ή παρόμοια είδη στις παραπάνω χώρες;

Σκέψου και αντιστοίχισε σωστά χώρες και προϊόντα πρωτογενούς τομέα


Οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, όπου επεξεργάζονται τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα για την παραγωγή νέων αγαθών(αυτοκίνητα, αεροπλάνα, υφάσματα, κλπ) αποτελούν το δευτερογενή τομέα
Τα γνωστότερα προϊόντα του δευτερογενούς τομέα που υπάρχουν σε χώρες της Ευρώπης είναι μηχανήματα και οχήματα σε Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία κυρίως, τα ενδύματα σε Ιταλία και Αγγλία, τα κρασιά σε Ισπανία και Γαλλία, οι σοκολάτες σε Ελβετία κλπ

Σκέψου και αντιστοίχισε σωστά χώρες και προϊόντα δευτερογενούς τομέα


Όταν λέμε βιομηχανία εννοούμε τον κλάδο του δευτερογενούς τομέα που μετατρέπει τις πρώτες ύλες και ακατέργαστα υλικά σε αγαθά για κατανάλωση
Βιοτεχνία λέμε τον κλάδο πάλι δευτερογενούς τομέα που χρησιμοποιεί όμως μικρότερο αριθμό εργατών από τη βιομηχανία και έχει μηχανήματα επίσης περιορισμένα σε σχέση με τη βιομηχανία
Τέλος μεταποιητική μονάδα λέμε τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες που επεξεργάζονται τις πρώτες ύλες και δημιουργούν νέα προϊόντα

Όσο αφορά τον τριτογενή τομέα μιας χώρας αναφερόμαστε στο εμπόριο,την εκπαίδευση, την υγεία, την παροχή υπηρεσιών(ξενοδοχεία, εστιατόρια, υγειονομικές υπηρεσίες κλπ) ώστε να γίνει καλύτερη η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Στον τριτογενή τομέα ανήκει και ο τουρισμός όπου ειδικά και στη χώρα μας επιφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν σωστές προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί ο τουρισμός χωρίς όμως να επιβαρυνθεί και το φυσικό περιβάλλον μας.

Οι τομείς παραγωγής μιας χώρας σε μια εικόνα:Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα. Δικαιολόγησε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα παραγωγής.


Σύνδεση πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής