Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008

ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Εξάτμιση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα υγρό απορροφά θερμότητα και μέρος του υγρού ή και ολόκληρη η ποσότητά του μετατρέπεται σε αέριο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διαφυγή μορίων από το υγρό, γι αυτό και συμβαίνει στην ελεύθερη επιφάνεια των υγρών και σε οποιαδήποτε θερμοκρασία. Όταν ένα υγρό εξατμίζεται, η θερμοκρασία του μειώνεται. Τα υγρά που εξατμίζονται πολύ γρήγορα λέγονται πτητικά υγρά. Η ταχύτητα της εξάτμισης ενός υγρού αυξάνεται με:

  • Την αύξηση της θερμοκρασίας
  • Τη μείωση της πίεσης
  • Την αύξηση της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού
  • Την παρουσία ρευμάτων(αέρα) που απομακρύνουν τους ατμούς του υγρού από την επιφάνειά του.


Πάτα εδώ και δες σε διαδραστική εφαρμογή την εξάτμιση και πώς αυξάνεται ή μειώνεται

Το αντίστροφο φαινόμενο της εξάτμισης ονομάζεται υγροποίηση ή συμπύκνωση. Κατά τη συμπύκνωση τα μόρια ενός αερίου πλησιάζουν πάρα πολύ και σχηματίζουν υγρό. Η υγροποίηση ενός αερίου διευκολύνεται από

  • Τη μείωση της θερμοκρασίας
  • Την αύξηση της πίεσης

Δες εδώ σε διαδραστι
κή εφαρμογή την συμπύκνωση που συμβαίνει στα σύννεφα


Βάλε σε κύκλο ποιο από τα δυο φαινόμενα συμβαίνει

Τα απλωμένα ρούχα στεγνώνουν (Εξάτμιση-Συμπύκνωση) Ένα σύννεφο δημιουργείται (Εξάτμιση-Συμπύκνωση) Η στάθμη μιας λίμνης κατεβαίνει (Εξάτμιση-Συμπύκνωση) Πέφτει ομίχλη (Εξάτμιση-Συμπύκνωση) Ιδρώνουμε και στεγνώνουμε (Εξάτμιση-Συμπύκνωση) Η μπογιά στον τοίχο στεγνώνει (Εξάτμιση-Συμπύκνωση)