Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Οι Βυζαντινοί επιδίωκαν να έχουν καλές σχέσεις με τους γείτονές τους, παλιούς και νέους.
Είχαν να αντιμετωπίσουν στη Βαλκανική τους Σλάβους, τους Αβάρους και τους Βούλγαρους, στην Ιταλία τους Λογγοβάρδους, στην Ανατολή τους Πέρσες και από τον 7ο αι. και τους Άραβες. Αργότερα προστέθηκαν και οι Ρώσοι στο Βορρά.
Όλοι αυτοί όμως δημιουργούσαν προβλήματα στο Βυζάντιο(επιδρομές, λεηλασίες, κατάληψη περιοχών, αποκλεισμός σημαντικών περασμάτων για τον ανεφοδιασμό της πρωτεύουσας)
Όλοι αυτοί οι λαοί ονειρεύονταν να κατακτήσουν την Κων/πολη και συχνά έφταναν ως τα τείχη της και την πολιορκούσαν.
Οι Βυζαντινοί όμως κατάφερναν να τους αντιμετωπίζουν με διάφορα μέσα, πολεμικά(μάχες), οικονομικά(καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών) και διπλωματικά(πρέσβεις, εμπορικές συμφωνίες, γάμοι ανάμεσα σε μέλη βασιλικών οικογενειών, εκχριστιανισμός κλπ)


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


1. Διάλεξε τη σωστή απάντηση:


Α. Οι Βυζαντινοί προσπαθούσαν:


α. Να μην επικοινωνούν με τους γειτονικούς λαούς

β. Να εξοντώσουν τους γειτονικούς λαούς

γ. Να κάνουν επιθετικούς πολέμους με τους γειτονικούς λαούς

δ. Να διατηρούν καλές σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς


Β. Το Βυζάντιο αντιμετώπιζε την επιθετικότητα των γειτονικών λαών:

α. Με πόλεμο

β. Με τη διπλωματία

γ. Με οικονομικά μέσα

δ. Με όλους τους παραπάνω τρόπους2. Στην πολιορκία της Θεσσαλονίκης οι λίγοι υπερασπιστές της νίκησαν τους πολλαπλάσιους Αβαροσλάβους.

Προσπαθήστε να βρείτε και άλλες περιπτώσεις, στις οποίες ο ισχυρός δεν είναι πάντοτε ο νικητής: (στείλε email)


1. Από την αρχαία ελληνική ιστορία

2. Από την σύγχρονη ελληνική ιστορία

3. Από τις διηγήσεις της Παλαιάς διαθήκης αλλά και από βίους αγίων

4. Από τη ζωή των ζώων