Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2008

ΒΡΑΣΜΟΣ

Όταν ένα υγρό θερμαίνεται τότε η εξάτμιση από την ελεύθερη επιφάνειά του γίνεται εντονότερη. Σε κάποια θερμοκρασία όμως το υγρό αρχίζει να μετατρέπεται σε αέριο από ολόκληρο τον όγκο του. Αυτό μπορούμε να το δούμε από τις μεγάλες φυσαλίδες που ξεκινούν από τον πυθμένα του δοχείου που περιέχει το υγρό και κινούνται έντονα σε όλη τη μάζα του. Τότε λέμε ότι το υγρό βράζει και η αντίστοιχη θερμοκρασία ονομάζεται θερμοκρασία βρασμού.(εικόνα) Η θερμοκρασία βρασμού αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα του υγρού και διατηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια του βρασμού. Η θερμοκρασία βρασμού μπορεί να επηρεαστεί μόνο από:
  • προσμείξεις μέσα στο υγρό
  • την πίεση που επικρατεί πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.

Αν πάρουμε ένα δοχείο, το θερμάνουμε και έχουμε ένα θερμόμετρο μέσα σε αυτό θα παρατηρήσουμε ότι η θερμοκρασία συνεχώς ανεβαίνει έως ότου φτάσει στους 100 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην οποία αρχίζει το νερό να βράζει. Όση ώρα διαρκεί ο βρασμός, η θερμοκρασία του νερού διατηρείται σταθερή, ενώ η στάθμη του νερού προοδευτικά κατεβαίνει
ΠΡΟΣΕΞΕ: Στην εξάτμιση και στο βρασμό συμβαίνει αλλαγή της φυσικής κατάστασης από υγρό σε αέριο. Κατά την εξάτμιση όμως αυτή η αλλαγή συμβαίνει μόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού ενώ στο βρασμό από όλο τον όγκο του προκαλώντας έντονες φυσαλίδες.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

Πάτα εδώ και προσπάθησε να εκτιμήσεις σωστά το χρόνο βρασμού του νερού(χρειάζεται shockwave)