Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Βάλε τα κλάσματα που είναι έξω από τον κύκλο, μέσα σε αυτόν, έτσι ώστε να είναι ισοδύναμα με το κλάσμα που είναι μέσα στον κύκλο