Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Δύο ή περισσότερα κλάσματα λέγονται ισοδύναμα όταν μετρούν το ίδιο μέγεθος με διαφορετικές κλασματικές μονάδες. Δηλαδή, εκφράζουν το ίδιο μέγεθος, έχουν την ίδια αξία, αλλά διαφορετικούς όρους

Π. χ. 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 κλπ


Πάτα εδώ και προσπάθησε να ενώσεις τα κλάσματα στο μπουκάλι με τα ισοδύναμα σχήματα άλλων μπουκαλιών


Δύο ή περισσότερα κλάσματα όταν έχουν ίσους παρονομαστές λέγονται ομώνυμα ενώ αν έχουν διαφορετικούς λέγονται ετερώνυμα. Και οι δύο μαζί(αριθμητής και παρονομαστής)λέγονται όροι του κλάσματος.

Όταν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, βρίσκουμε κλάσμα ισοδύναμο με το αρχικό. Όταν τους πολλαπλασιάζουμε παίρνουμε ισοδύναμο με μεγαλύτερους όρους ενώ όταν τους διαιρούμε με μικρότερους.

Π. χ. 1/2=4/8(και οι δύο όροι του πολλαπλασιάζονται με το 4)

ή 8/16=2/4(και οι δύο όροι του διαιρούνται με το 4)


Η πράξη με την οποία διαιρώντας και τους δύο αριθμούς ενός κλάσματος βρίσκουμε ένα άλλο με μικρότερους όρους λέγεται απλοποίηση του κλάσματος.

Για να γίνει απλοποίηση θα πρέπει να βρίσκουμε κάποιον Κ.Δ. ή το Μ.Κ.Δ. και με αυτόν να το διαιρούμε


Όταν η απλοποίηση γίνεται με το Μ.Κ.Δ. το κλάσμα που προκύπτει δεν απλοποιείται άλλο και λέγεται ανάγωγο.

Π. χ. 8/12=2/3(και οι δύο όροι του διαιρέθηκαν με το Μ.Κ.Δ. που είναι ο 4)


Πάτα εδώ και προσπάθησε να βρεις τα ισοδύναμα κλάσματα και έτσι να λύσεις το παζλ

Προσπάθησε να κάνεις και εδώ ισοδύναμα κλάσματα με μικρότερους ή μεγαλύτερους όρουςΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Από το κλάσμα 6/24 να δημιουργήσεις δύο ισοδύναμα κλάσματα με μεγαλύτερους όρους και με μικρότερους όρους

2) Να συμπληρώσεις τους όρους που λείπουν:

18/30=.../15=.../5,

24/36=12/...=6/...=2/...

Τι παρατηρείς;

3) Χρωμάτισε και γράψε τα κλάσματα που είναι ισοδύναμα με το αρχικό κλάσμα:

Άρα: 1/2=.../...=.../...=.../...=.../...=.../...