Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Πολλές φορές χρειάζεται να περιγράψουμε ένα πλήθος δεδομένων με μια μόνο τιμή. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το μέσο όρο.
Ο μέσος όρος μας βοηθά στη σύγκριση, στην εκτίμηση και στην πρόβλεψη.
Για να βρούμε το μέσο όρο ενός πλήθους αριθμών:
  • βρίσκουμε το άθροισμά τους,
  • διαιρούμε το άθροισμα που υπολογίσαμε με το πλήθος τους
Μ. Ο. αριθμών= Άθροισμα αριθμών/Πλήθος αριθμών

Παράδειγμα: Το κυλικείο του σχολείου μας πούλησε σε 5 μέρες τον παρακάτω αριθμό χυμών:
Δευτέρα-=30 ,Τρίτη=35, Τετάρτη= 25, Πέμπτη= 45 και Παρασκευή= 15. Πόσους χυμούς πούλησε κατά μέσο όρο τη μέρα;

Μ.Ο.=30+35+25+45+15=150 χυμούς

150/5=30 χυμούς τη μέρα

Μπορούμε να κάνουμε και τις εκτιμήσεις μας για το ποιες μέρες πουλάει τους περισσότερους χυμούς, πόσους θα πουλήσει το χρόνο κλπ

Να θυμάσαι:
Ο μέσος όρος είναι αριθμός ανάμεσα στο μικρότερο και το μεγαλύτερο από τους αριθμούς του πλήθους
Αν όλοι οι αριθμοί είναι ίδιοι, τότε και ο μέσος όρος είναι ίδιος με αυτούς.


ΑΣΚΗΣΗ(email-1η ομάδα)

Η Βενετία παίρνοντας τη βαθμολογία του Α' τριμήνου λυπήθηκε γιατί εκτίμησε ότι η βαθμολογία της ήταν χαμηλότερη από αυτήν του Α' τριμήνου της περσινής χρονιάς. Παρατήρησε τους βαθμούς της. Εκτίμησε σωστά; Γιατί;

Βαθμοί 2007: Γλώσσα: 8, Μαθηματικά 9, Ιστορία: 10, Φυσική: 8, Γεωγραφία: 10, Θρησκευτικά:10, Αγωγή: 10, Μουσική: 10, Τεχνικά: 10, Αγγλικά: 8

Βαθμοί 2008: Γλώσσα: 9, Μαθηματικά: 9, Ιστορία: 9, Φυσική: 9, Γεωγραφία:9, Θρησκευτικά: 10, Αγωγή: 9, Μουσική: 9, Τεχνικά: 10, Αγγλικά: 10