Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008

ΠΡΟΒΛΗΜΑ(στείλε email)

Ο Βασίλης είναι 12 ετών. Ο παππούς του έχει τα 17/3 της ηλικίας του Βασίλη, ενώ ο πατέρας έχει τα 13/17 της ηλικίας του παππού. Ποια η ηλικία του παππού και ποια του πατέρα του Βασίλη;