Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Βάλε τη μαϊμού στη σωστή θέση
Δύο επίπεδα δυσκολίας