Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

Στη ζωή μας χρησιμοποιούμε τα κλάσματα για να εκφράσουμε ποσότητες που δεν είναι ολόκληρες. Μια ποσότητα είναι δυνατόν να την εκφράσουμε με πολλούς τρόπους.
Π. χ. με λόγια(ενάμισι), με δεκαδικό(1,5), με δεκαδικό κλάσμα(15/10), με μεικτό(1 1/2),με διάφορα ισοδύναμα κλάσματα(3/2, 6/4, 9/6 κλπ)Ένα μεικτό αριθμό μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε απλό κλάσμα:


 • αν πολλαπλασιάσουμε τον ακέραιο του μεικτού με τον παρονομαστή του κλάσματος του

 • στο γινόμενο προσθέσουμε τον αριθμητή του

 • το αποτέλεσμα το γράψουμε αριθμητή του νέου κλάσματος

 • και παρονομαστή αφήσουμε τον ίδιο.
  Π. χ. 2 3/4=11/4


Κάνε εδώ ΚΛΙΚ

και μετέτρεψε μεικτούς σε κλάσματα

Αντίθετα μπορούμε να μετατρέψουμε ένα κλάσμα σε μεικτό:

 • αν διαιρέσουμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή

 • γράψουμε το πηλίκο ως ακέραιο

 • το υπόλοιπο το γράψουμε αριθμητή

 • και παρονομαστή αφήσουμε τον ίδιο
  Π. χ. 13/4= 3 1/4
Παίξε το παιχνίδι που είναι εδώ

προσπαθώντας να μετατρέπεις τα κλάσματα σε μεικτούς και το αντίστροφο. Έπειτα προφύλαξε το αυγό σου από τα κοράκια


Η αξία ενός κλάσματος μεγαλώνει:


αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή του ή διαιρέσουμε τον παρονομαστή του με έναν αριθμό. Π. χ.
3/6 . 2= 3.2/6=6/6
3/6 : 2= 3/6:2=3/3Η αξία ενός κλάσματος μικραίνει:αν διαιρέσουμε τον αριθμητή του ή πολλαπλασιάσουμε τον παρονομαστή του με έναν αριθμό. Π. χ.
4/4 : 2= 4:2/4 = 2/4
4/4 . 2= 4/4.2 = 4/8
ΑΣΚΗΣΕΙΣ1. Η Καλυψώ θέλει να αγοράσει 1 1/2 λ. χυμό. Ποια από τα 3 παρακάτω ποτήρια είναι τα πιο οικονομικά;


1/2 λ.=1,50 Ευρώ
1 1/2 λ.=4,05 Ευρώ

3/4 λ.=2,10 Ευρώ

2.α) Βρες το μισό των κλασμάτων 2/4 και 4/6 με δύο τρόπουςβ) Βρες το διπλάσιο των ίδιων κλασμάτων με δύο τρόπους επίσης