Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Γράψε το μέρος του κύκλου που είναι σκιασμένο. Αν γίνεται να κάνεις απλοποίηση, να γράψεις το μικρότερο ισοδύναμο κλάσμα

ΚΛΙΚ