Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Σε ένα κλάσμα ο κάτω αριθμός(παρονομαστής) μας δείχνει σε πόσα ΙΣΑ μέρη χωρίσαμε ένα αντικείμενο. Ο πάνω αριθμός(αριθμητής) μας δείχνει πόσα μέρη παίρνουμε.
Όταν ο αριθμητής είναι
μονάδα(1), τότε έχουμε κλασματική μονάδα π. χ. 1/3, 1/6, 1/9 κλπ. Ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες κλασματικές μονάδες που αναφέρονται στην ίδια ποσότητα, μεγαλύτερη είναι αυτή που έχει μικρότερο παρονομαστή και μικρότερη αυτή που έχει μεγαλύτερο παρονομαστή.
Δηλαδή όσο λιγότερα είναι τα ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται μια ακέραια μονάδα τόσο μεγαλύτερη είναι η κλασματική μονάδα και αντίστροφα. Μπορούμε να συνθέσουμε την ακέραιη μονάδα με κλάσματα με ίδιους παρονομαστές ή με διαφορετικούς.
π. χ. 1= 1/2 + 1/2,
1= 1/2+ 1/4 + 1/4 κλπ

Όταν γνωρίζουμε την τιμή μιας κλασματικής μονάδας μπορούμε να υπολογίσουμε την αξία ολόκληρης της ακέραιας
μονάδας.
π. χ. Αν το 1/4 των μαθητών μιας τάξης είναι 5 μαθητές τότε ολόκληρη η τάξη έχει 4 . 5 = 20 μαθητές


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Γράψε με κλασματική μονάδα:
  • Τι μέρος του έτους είναι ο 1 μήνας, οι 2 μήνες, οι 3 μήνες
  • Τι μέρος της ημέρας είναι η 1 ώρα, οι 4 ώρες, οι 8 ώρες


2) Τα λουλούδια αυτά είναι το 1/5 του πλήθους των λουλουδιών που μάζεψε η Βενετία. Πόσα λουλούδια μάζεψε η Βενετία;
3) Έξι συμμαθητές της Ε' τάξης ξεκίνησαν συγχρόνως να λύσουν ένα πρόβλημα. Ο Σοφοκλής το έλυσε σε 1/2 της ώρας, ο Μάριος σε 1/6 της ώρας, ο Χαράλαμπος σε 1/4 της ώρας, ο Παναγιώτης σε 1/3 της ώρας, η Ευανθία σε 1/5 της ώρας και η Ελευθερία σε 1/10 της ώρας. Ποιο παιδί το έλυσε πρώτο;


Πάτα
εδώ και προσπάθησε να λύσεις τις ασκήσεις