Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Μετά την τακτοποίηση των εσωτερικών προβλημάτων, ο Ιουστινιανός ασχολήθηκε με τα εξωτερικά προβλήματα: α) Υπέγραψε ειρήνη με γειτονικούς λαούς στο Δούναβη και με τους Πέρσες στην Ανατολή και β) έκανε πολέμους με Γότθους και Βανδάλους και ανέκτησε τα χαμένα εδάφη στη Δύση και στην Αφρική.

Στους πολέμους αυτούς, που κράτησαν περίπου 20 χρόνια, διακρίθηκαν ο Βελισάριος και ο Ναρσής

Τα αποτελέσματα των κατακτήσεων είχαν τη θετική και την αρνητική τους πλευρά.

Τα θετικά:α) αύξησαν το γόητρο του αυτοκράτορα και όλου του Βυζαντίου, β) έφτασαν την αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα, γ) διευκόλυναν το εμπόριο και τη ναυτιλία και δ) ευνόησαν την κατασκευή μεγάλων έργων στις δυτικές επαρχίες της αυτοκρατορίας.

Τα αρνητικά: α) οι μακροχρόνιοι πόλεμοι αποδυνάμωσαν το στρατό, β) εξάντλησαν οικονομικά την αυτοκρατορία και, κατά συνέπεια, δυσαρέστησαν τους πολίτες και γ) έδωσαν την ευκαιρία στους Πέρσες και στους βόρειους γείτονες να παραβιάζουν τα σύνορα και να κάνουν λεηλασίες.
Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ο αυτοκράτορας στράφηκε ξανά προς την Ανατολή και άφησε απροστάτευτες τις δυτικές επαρχίες που μόλις είχε ανακτήσει.Δυναστεία του Ιουστινιανού Α'
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Με ποιους τρόπους αντιμετώπισε ο Ιουστινιανός τους εξωτερικούς κινδύνους;

2) Πόσο κράτησαν οι πόλεμοι και ποιοι στρατηγοί διακρίθηκαν;

3) Ποια τα θετικά και ποια τα αρνητικά αποτελέσματα των πολέμων;