Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

Μερικά παιδιά αποφασίζουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Αν κάποιο παιδί δεν ξέρει το παιχνίδι αυτό, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν τα άλλα είναι να του δείξουν το πώς παίζεται. Έτσι μαθαίνει τους κανόνες του παιχνιδιού και αν τώρα θέλει να παίξει, πρέπει να τους σεβαστεί.
Ανάλογα με τους κανόνες των παιχνιδιών υπάρχουν και οι κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις, τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά είτε ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας, είτε ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες.
Οι κανόνες δεν ισχύουν για πάντα. Όπως αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες, χρειάζεται να αλλάξουν και αυτοί. Άλλωστε οι κανόνες δεν είναι πάντοτε αποδεκτοί από όλα τα μέλη. Οι κανόνες μπαίνουν σε συμφωνία με όσα πιστεύουν τα μέλη αλλά και με ότι τα συμφέρει.
Είναι αναγκαίο οι κανόνες να γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των μελών της ομάδας που αφορούν.
Σε κάθε ομάδα υπάρχει και ένας υπεύθυνος που μπορεί και μερικές φορές να είναι παραπάνω από έναν. Τότε λέμε ότι έχουμε συλλογική ηγεσία.Δες τις παρακάτω εικόνες και απάντησε αν οι άνθρωποι συνεργάζονται σε αυτές και έτσι αποτελούν ομάδα, τι ρόλο παίζουν και ποιος είναι ο υπεύθυνος σε κάθε ομάδα.