Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Προσπάθησε(με ισοδύναμα ή με διαίρεση) να κάνεις σωστά τη σύγκριση και να βάλεις το σημάδι που πρέπει

ΚΛΙΚ