Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1.000.000.000ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ Βάλε τους αριθμούς που λογικά ταιριάζουν(εξασκήσου και στα αγγλικά)Γράψε με δυο τρόπους τους πληθυσμούς των παρακάτω χωρών και βάλτους σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:...................<......................<..........................<.............................<........................