Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

Οι χρόνοι του ρήματος φανερώνουν:
το παρελθόν(πριν), το παρόν(τώρα) και το μέλλον(έπειτα).Αναφερόμαστε στο παρελθόν με τον Παρατατικό, τον Αόριστο και τον Υπερσυντέλικο, στο παρόν με τον Ενεστώτα και τον Παρακείμενο και στο μέλλον με τον Εξακολουθητικό, το Συνοπτικό και το Συντελεσμένο Μέλλοντα.

Π. χ. Έτρεξα όσο μπορούσα(παρελθόν)-Ο Νίκος και η Σοφία πηγαίνουν στην Ε΄Δημοτικού(παρόν)- Θα φάω αργότερα(μέλλον)

Για να δείξουμε τον χρόνο εκτός από τα ρήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και χρονικά επιρρήματα(νωρίς,αργά κλπ),φράσεις με προθέσεις(σε λίγο, από καιρό κλπ) και χρονικές προτάσεις(μόλις φτάσω,αφού έρθω κλπ)
Οι χρονικές προτάσεις απαντούν στην ερώτηση πότε;, μας βοηθούν να προσδιορίσουμε το χρόνο σε κάτι που λέμε και χωρίζονται με κόμμα(,) από την κύρια πρόταση