Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΓΚΟΣ

Τα υλικά σώματα τα διακρίνουμε σε στερεά, υγρά και αέρια, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Για τη μελέτη των υλικών σωμάτων, βασιζόμαστε στις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες.
Οι πιο βασικές από αυτές είναι: ο όγκος, η μάζα και η πυκνότητα

Όγκος ή χωρητικότητα ενός σώματος ονομάζεται ο χώρος που αυτό καταλαμβάνει.
Μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το κυβικό μέτρο(1 m3), o όγκος ενός κύβου με ακμή 1 m.
Όταν ο όγκος είναι μικρότερος από 1 m3 χρησιμοποιούμε υποπολλαπλάσιά του, όπως για παράδειγμα, το κυβικό εκατοστόμετρο (cm3) ή χιλιοστό του λίτρου(ml).

Συνηθισμένη μονάδα μέτρηση του όγκου είναι και το λίτρο(l)


1 κ.μ. () = 1000 l = 1.000.000 κ.ε.(cm³) ή ml
1l = 1000 ml ή cm³


Για να μετρήσουμε τον όγκο ενός σώματος εξετάζουμε πόσες φορές χωράει το κυβικό μέτρο σε αυτό το σώμα.


Ο όγκος του βυθισμένου σώματος υπολογίζεται, όταν αφαιρέσουμε από την τελική στάθμη του νερού την αρχική στάθμη του.

(τελικός όγκος - αρχικός όγκος = είναι ο όγκος του στερεού)


Υπολόγισε τον όγκο του βυθισμένου σώματος της διπλανής εικόνας
ΑΣΚΗΣΗ

Βρες τον όγκο κάθε δοχείου που φαίνεται στις παρακάτω εικόνες