Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ: ΚΛΙΜΑΚΑ

Κλίμακα, είναι ένας αριθμός που δηλώνει πόσες φορές μικρότερη είναι μια απόσταση πάνω στο χάρτη από την πραγματική της απόσταση στο έδαφος

Για να υπολογίσουμε την απόσταση δυο πόλεων:(βλέπε στην πιο κάτω εικόνα)

1. Βρίσκουμε ποια είναι η κλίμακα του χάρτη που χρησιμοποιούμε (π.χ. στην εικόνα 1:200.000)

2. Χρησιμοποιούμε ένα χάρακα για να μετρήσουμε την απόσταση μεταξύ δύο τόπων (στην εικόνα η απόσταση Τίρναβου - Λάρισας είναι 9 εκ.)


3. Πολλαπλασιάζουμε αυτή την απόσταση με τον παρονομαστή του κλάσματος της κλίμακας(δηλ. εδώ με το 200.000).

4. Μετατρέπουμε τις μονάδες μέτρησης σε πιο βολικές μονάδες(π.χ. εκατοστά σε μέτρα, σε χιλιόμετρα κλπ)

Άρα η πραγματική απόσταση Λάρισας - Τίρναβου είναι: 
200.000 Χ 9=1.800.000 εκ. (κόβουμε ένα μηδενικό για να βρούμε τα δέκατα, άλλο ένα για να βρούμε τα μέτρα και 3 μηδενικά για τα χιλιόμετρα Άρα η απόσταση των δυο πόλεων είναι 18 χλμ.)

Βρες την πραγματική απόσταση Τίρναβου-Αμπελώνα από τον παραπάνω χάρτη (εικόνας)
  • Όταν ο παρονομαστής στο κλάσμα της κλίμακας μικραίνει , ο χάρτης μας δείχνει πολλές λεπτομέρειες , η κλίμακα είναι μεγάλη.
  • Όταν ο παρονομαστής στο κλάσμα της κλίμακας μεγαλώνει,ο χάρτης μας δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες, η κλίμακα είναι μικρή
  • Άρα η κλίμακα είναι ανάποδη!
Πρόσεξε:

  1. Η κλίμακα μπορεί να έχει τη μορφή 1:1.000 ή 1/1000 (διαβάζεται "ένα προς χίλια εκατοστά" και σημαίνει ότι ένα εκατοστό στο χάρτη είναι 1.000 εκατοστά στην πραγματικότητα)
  2. Οι αποστάσεις των πόλεων που βρίσκεις, αφορούν σε ευθεία γραμμή και δεν είναι ακριβώς αυτές στην πραγματικότητα, αφού υπάρχουν και στροφές κλπ. 
  3. Οι αποστάσεις που βλέπεις σε οδικούς χάρτες έχουν μετρηθεί με βάση το οδικό δίκτυο και όχι σε ευθεία γραμμή