Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ "ΠΡΟΣΩΠΑ"(2)

Κινητική ενέργεια είναι η ενέργεια της κίνησης. Ένας άνθρωπος που περπατά, ένα αυτοκίνητο, ένα ιστιοφόρο που πλέει, ο άνεμος που φυσά έχουν κινητική ενέργεια.


Όσο ταχύτερα κινείται ένα σώμα, τόσο μεγαλύτερη κινητική ενέργεια έχει. Με δεδομένη ταχύτητα, η κινητική ενέργεια είναι ανάλογη της μάζας του σώματος. Αν π.χ. ίσοι όγκοι αέρα και νερού κινούνται με την ίδια ταχύτητα, το νερό θα έχει πολύ μεγαλύτερη κινητική ενέργεια, λόγω της μεγαλύτερης μάζας του. Έτσι εξηγείται γιατί τα κύματα των ωκεανών προκαλούν μεγαλύτερη καταστροφή από τον άνεμο, ακόμη και στην περίπτωση που ο αέρας έχει μεγαλύτερη ταχύτητα.Δυναμική ονομάζεται η ενέργεια που περικλείει ένα σώμα ή εξαιτίας της θέσης του ( ύψος που βρίσκεται), ή εξαιτίας της παραμόρφωσης που υφίσταται.


Η κινητική και η δυναμική ενέργεια αποτελούν τις δύο βασικές μορφές ενέργειας με το κοινό όνομα μηχανική ενέργεια
Είναι συχνό δε το φαινόμενο η μία να μετατρέπεται στην άλλη. Στην παρακάτω εικόνα το μπαλάκι είχε τη μέγιστη δυναμική ενέργεια στην κορυφή, αφού βρισκόταν ψηλά, καθώς όμως κατέβαινε και η ταχύτητα του αυξάνονταν η δυναμική ενέργεια ελαττώνονταν και η κινητική αυξάνονταν.

Φωτεινή ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχει το φως. Κλασική περίπτωση ενέργειας ακτινοβολίας είναι η ηλιακή ενέργεια