Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Η πυκνότητα ενός σώματος εκφράζει την ποσότητα μάζας του σώματος στη μονάδα του όγκου.
Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του σώματος.
Η πυκνότητα χαρακτηρίζει το πόσο πυκνή είναι η ύλη ενός σώματος ή ενός υλικού.

 

Μονάδα μέτρησης της πυκνότητας είναι το κιλό ανά κυβικό μέτρο(kgr/m3). Αρκετά συχνά όμως σαν μονάδα χρησιμοποιείται και το γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό,( gr/cm3ή gr/ml)

Για να βρούμε την πυκνότητα διαιρούμε τη μάζα με τον όγκο: πυκνότητα=μάζα/όγκος
Δες παρακάτω όλα τα κυβάκια. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα είναι ο χρυσός
Άρα όταν βουλιάζει ένα πλοίο το σωστό θα ήταν να λέγαμε "βυθίστηκε σα χρυσός" και όχι "σα μολύβι (μόλυβδος)".Να θυμάσαι: Από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα μόρια ενός υλικού σώματος εξαρτάται αν αυτό είναι σε υγρή, αέρια ή στερεή κατάσταση. 
Μεγάλη πυκνότητα έχουν τα σώματα που τα μόρια τους βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις ή έχουν πολύ μεγάλη μάζα. 'Ετσι, όπως βλέπεις παρακάτω τα στερεά σώματα έχουν πιο μεγάλες πυκνότητες από τα υγρά και αυτά από τα αέρια, ακριβώς λόγω των αποστάσεων των μορίων τους

Δες το ίδιο και διαδραστικά