Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Δ ΤΑΞΗΣ


Θυμήσου:
  • όταν θέλουμε να κάνουμε γρήγορα εκτίμηση μιας πράξης στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς στους κοντινούς στρογγυλούς . π. χ. 62 + 38 = 60 + 40 = 100, 39 + 42= 40 + 40 = 80(81)
  • για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να αξιολογούμε σωστά όλες τις πληροφορίες που μας δίνονται. Να χωρίζουμε γνωστά από άγνωστα και να σκεφτόμαστε τι λύσεις υπάρχουν(πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από μία λύσεις)
  • για να συνεχίσουμε ένα μοτίβο πρέπει να ανακαλύψουμε τον κανόνα που ακολουθεί
  • για να βρούμε την τιμή μιας μονάδας ενός είδους διαιρούμε τη συνολική τιμή όλης της ποσότητας με το πλήθος της. π. χ. αν τα 3 μολύβια κάνουν 6 €, τότε το 1 θα κάνει 6 : 3 = 2 €
  • ένα σχήμα μπορεί να έχει έναν αλλά και περισσότερους άξονες συμμετρίας. Τα συμμετρικά μέρη έχουν ίση περίμετρο και εμβαδόν μεταξύ τους.
  • για να υπολογίσουμε την περίμετρο ενός σχήματος, προσθέτουμε τα μήκη όλων των πλευρών του
  • για να υπολογίσουμε το εμβαδόν ενός σχήματος πολλαπλασιάζουμε τα μήκη δύο διαδοχικών πλευρών του(αν το σχήμα είναι σύνθετο το χωρίζουμε σε γνωστά σχήματα, και βρίσκουμε τα επιμέρους εμβαδά και μετά τα προσθέτουμε)
Παίξε με την περίμετρο και το εμβαδόν και υπολόγισε σωστά