Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα αλλά επειδή αντιμετώπισαν δυσκολίες εφάρμοσαν και ιδιαίτερα σκληρά μέτρα:

  • Εφάρμοσαν το "διαίρει και βασίλευε" φροντίζοντας να κρατούν διχασμένους τους Έλληνες ώστε να μην συνεργάζονται μεταξύ τους. Για να μην υπάρχουν μάλιστα ικανοί μελλοντικοί ηγέτες των Ελλήνων, έπαιρναν και σπουδαίους άντρες σαν ομήρους στη Ρώμη. Ένας από αυτούς ήταν και ο ιστορικός Πολύβιος που αναφέρεται στο βιβλίο μας.


  • Κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τις συμμαχίες μεταξύ των πόλεων-κρατών.
  • Παραχωρούσαν ανεξαρτησία ή αυτονομία μόνο σε όσες πόλεις συμμαχούσαν μαζί τους ή δεν αντιστέκονταν στις λεγεώνες τους ενώ στις υπόλοιπες φέρθηκαν ανελέητα.
Έτσι οι Έλληνες βρέθηκαν σε δύσκολη θέση αφού:
  • Οι κάτοικοι της υπαίθρου υπέφεραν από τις ρωμαϊκές λεγεώνες, οι οποίες έπαιρναν τη σοδειά τους για να τραφούν από την ύπαιθρο.
  • Συχνά τους στρατολογούσαν στο ρωμαϊκό στρατό.
  • Αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη γη τους και να καταφύγουν στις πόλεις
  • Οι κάτοικοι των πόλεων υπέφεραν από τη φτώχεια και από την παρουσία του ρωμαϊκού στρατού.

Η ΡΩΜΗ ΣΕ 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Ποια μέθοδο κυβέρνησης εφάρμοσαν οι Ρωμαίοι;
Σε ποιες περιοχές μόνο παραχωρούσαν προνόμια; μπορείς να σκεφτείς γιατί το κάναν αυτό;

Στην σημερινή εποχή, πιστεύεις ότι οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να κάνουν κάτι τέτοιο;

Δραστηριότητα

Δες πού βρίσκεται η αρχαία Ρώμη (χρειάζεται να έχεις εγκαταστημένο το google earth(ΚΛΙΚ). Στους κίτρινους ομόκεντρους κύκλους μπορείς να δεις τον αρχαιολογικό χώρο που θες.