Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ

Πολλές φορές λέμε πως θέλουμε όταν μεγαλώσουμε να ασκήσουμε κάποιο επάγγελμα. Συχνά αλλάζουμε προτίμηση, ανάλογα με νέες εμπειρίες που αποκτάμε. Στην πραγματικότητα είναι ακόμη νωρίς να διαλέξουμε το επάγγελμα που θα ακολουθήσουμε.
Το επάγγελμα που θα ασκήσουμε, καλύτερα θα είναι αυτό που ταιριάζει με τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαίτερες κλίσεις, τις αξίες μας, τις δυνατότητές μας να το ασκήσουμε με επιτυχία και ικανοποίηση, τις προοπτικές εξέλιξης που θα έχει με την πάροδο του χρόνου. Ας μη ξεχνάμε ότι αρκετές από τις ώρες κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με αυτό και θα είναι καλύτερα να μας προσφέρει ικανοποίηση και να μην είναι μόνο ένας κοπιαστικός τρόπος για να αποκτήσουμε χρήματα. Μερικές φορές όμως υπάρχουν παράγοντες, όπως οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα, περιορισμοί από το κοινωνικό και το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, που επηρεάζουν την επιλογή του επαγγέλματός μας. Πολλές φορές γονείς αναγκάζουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν κάποιο επάγγελμα που δεν αγαπάνε Αν συμβεί κάτι τέτοιο είναι σίγουρο ότι το παιδί δε θα μπορέσει ούτε να προοδεύσει ούτε φυσικά να διακριθεί σε αυτό το επάγγελμα. Και φυσικά δεν θα είναι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος σε όλη του τη ζωή αφού θα κάνει δουλειά που δε θα την αγαπάει.
Η εκλογή επαγγέλματος θα πρέπει να γίνεται μετά την εφηβική ηλικία και αφού προηγηθεί ο απαραίτητος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτός μπορεί να γίνει και μέσα από το Γυμνάσιο και Λύκειο με το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού αλλά και με τη συμβολή ειδικευμένου ψυχολόγου που θα δει και την προσωπικότητα του παιδιού, αν μπορεί να ακολουθήσει το επάγγελμα που διάλεξε.
Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο με το μάθημα του «Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού» και τα Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, δίνονται στους έφηβους μαθητές, εκτός από σχετικές πληροφορίες, ευκαιρίες να διερευνήσουν τις δυνατότητες που έχουν ώστε να βοηθηθούν στις αποφά
σεις που θα επηρεάσουν την επιλογή επαγγέλματος στο μέλλον. Να ακολουθήσουν σχολές που θα τους αποφέρει κάποια γρήγορη θέση εργασίας ώστε να μην μείνουν με ένα άχρηστο χαρτί στα χέρια τους, την εργασία που δίνει ένα ικανοποιητικό μισθό κλπΣτην ενήλικη ζωή μας επίσης, είναι πλέον πολύ πιθανό να χρειαστεί να αλλάξουμε επαγγελματική απασχόληση, όχι μόνο μία, αλλά και περισσότερες φορές, ανάλογα με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας ή για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα μιας πιθανής εργασίας.

ΑΣΚΗΣΗ
Δες το παρακάτω βίντεο και γράψε σε μια παράγραφο τη γνώμη σου για το συγκεκριμένο τεστ. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα;(email)