Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ

Οι αποφάσεις του Λέοντα Γ' του Ίσαυρου και του Κωνσταντίνου Ε' του Κοπρώνυμου να απαγορεύουν τη λατρεία των εικόνων και να υποχρεώνουν τους μοναχούς να υπηρετούν στο στρατό, προκάλεσε αναταραχή στους κληρικούς και στο λαό.
Έτσι δημιουργήθηκαν δύο παρατάξεις: οι εικονομάχοι και οι εικονολάτρες, που υποστήριζαν με φανατισμό τις απόψεις τους.
Στη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ των δύο παρατάξεων πολλοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταστράφηκαν πολλά έργα τέχνης. Οι σχέσεις με τη Δυτική εκκλησία διαταράχθηκαν και ο Λέων Γ' έχασε μεγάλο μέρος από τη δόξα του για τη νίκη του εναντίον των Αράβων.
Αυτή η θρησκευτική έριδα που κράτησε από το 726 ως το 843 και διαίρεσε τους Βυζαντινούς σε δύο παρατάξεις, ονομάστηκε εικονομαχία.
Η εικονομαχία διακρίνεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αρχίζει το 726 και τελειώνει το 787 με την Ζ' οικουμενική σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια και συγκάλεσε η Ειρήνη η Αθηναία, μητέρα του ανήλικου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΣΤ' και αναστήλωσε τις εικόνες.
Η δεύτερη περίοδος αρχίζει το 815 και τελειώνει το 843 με την τοπική σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη που συγκάλεσε η Θεοδώρα, μητέρα του ανήλικου επίσης αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' του Μέθυσου που επανέφερε σε ισχύ τις αποφάσεις της Ζ' οικουμενικής συνόδου και έτσι έγινε η οριστική αναστήλωση των εικόνων, η οποία γιορτάζεται από την εκκλησία μας την πρώτη Κυριακή των Νηστειών του Πάσχα και ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Πόσο κράτησε ο διχασμός και ποια τα αποτελέσματά του;

2. Πώς σταμάτησε η εικονομαχία;

3. Εικονολάτρης και εικονομάχος, οι δύο νέες λέξεις που έμαθες. Άνοιξε το Ηλεκτρονικό λεξικό και βρες λέξεις που έχουν δεύτερο συνθετικό τα -λάτρης και -μάχος (email)