Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΑΛΑ:

α) Το γινόμενο δύο κλασμάτων είναι ένα νέο κλάσμα με αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών

Παράδειγμα: 3/5 . 2/8 = 3 . 2 / 5 . 8 = 6/40

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ ΚΛΙΚ
ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
β) Δύο αριθμοί είναι αντίστροφοι όταν το γινόμενό τους είναι ίσο με 1

Παράδειγμα: Ο 1/2 και ο 2 είναι αντίστροφοι, γιατί 1/2 . 2 = 2/2 = 1
(μην ξεχνάς πώς μάθαμε ότι μετατρέπουμε ακέραιο σε κλάσμα. Βάζουμε απλά παρονομαστή το 1)

γ) Δύο αριθμοί μικρότεροι της μονάδας έχουν γινόμενο επίσης μικρότερο της μονάδας

Παράδειγμα: 3/4 . 2/5 = 6/20 <1
(μην ξεχνάς ότι το ίδιο γίνεται και με τους δεκαδικούς. 0,75 . 0,40 = 0,30 <1

δ) Για να διαιρέσεις ένα κλάσμα μ' έναν ακέραιο, απλά πολλαπλασιάζεις το κλάσμα με τον αντίστροφο του ακεραίου

Παράδειγμα: 15/30 : 3 = 15/30 . 1/3 = 15/90
(είπαμε παραπάνω ότι αφού το 3 γράφεται ως κλάσμα 3/1, αντίστροφο του θα είναι το 1/3.
Επίσης να θυμάσαι ότι αν αντιστρέψεις τους όρους ενός κλάσματος προκύπτει κλάσμα αντίστροφο του αρχικού)
Παράδειγμα: Το 3/4 και το 4/3 είναι αντίστροφοι γιατί 3/4 . 4/3 = 12/12 = 1

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Τι προτιμάς το 1/2 των 3/4 μιας σοκολάτας ή τα 3/4 του 1/2 της; Γιατί;
Έλεγξε με ζωγραφική για να καταλάβεις: Και μετά βρες με ακρίβεια τα γινόμενα και για τις δυο περιπτώσεις

........................................................................................

β) Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις:

12/18 . 6/24

3/15 . 40/6

21/36 . 6/7

γ) Να βρεις ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι αντίστροφοι

3, 4/8, 6, 1, 2, 3/6, 8, 1/6

δ) Τα 3/8 των μαθητών της Ε τάξης είναι αγόρια. Από τα αγόρια αυτά το 1/6 παρακολουθεί μαθήματα γαλλικών. Να βρεις ποιο μέρος των μαθητών της τάξης είναι τα αγόρια που παρακολουθούν γαλλικά.

......................................................................................