Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

Χρησιμοποιούμε τα διαλυτικά στις περιπτώσεις που θέλουμε να δείξουμε ότι τα γράμματα των δίψηφων φωνηέντων(αυ, αι, ει, οι, υι,ου)πρέπει να διαβαστούν χωριστά. Τα διαλυτικά μπαίνουν πάντα ή στο ι ή στο υ.
Π. χ. καταπραϋντικός, πλαϊνός, θεϊκός, κοροϊδεύω, μυϊκός, εργατοϋπάλληλος.
Τα διαλυτικά είναι περιττά και δεν τα βάζουμε:

  • όταν το προηγούμενο φωνήεν έχει τόνο
Π. χ. άυπνος, κορόιδεψα κλπ

  • όταν δεν έχουμε δίψηφο φωνήεν

Π. χ. πρωί, διυλιστήριο κλπ

ΑΣΚΗΣΗ

1. Βάλε τόνο και διαλυτικά όπου χρειάζεται στις παρακάτω λέξεις:

καικι, πλαι, νεραιδα, Μαιος, γαιδουρι, γαιδαρος, λαικος, θεικος, πρωινο, κοροιδο, κοροιδευω, κομπολοι, χαιδευω,