Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ:ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ(β)

Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μικρότερη σε μεγαλύτερη κάνουμε διαίρεση με το 10, το 100 ή το 1000.
Όταν διαιρώ με 10 ή 100 ή 1000 βγάζω μηδενικά
ή
μεταθέτω την υποδιαστολή αριστερά τόσα ψηφία, όσα μηδενικά έχει το 10,το 100 ή το 1000(αν τα ψηφία είναι λιγότερα προσθέτω μηδενικά από μπροστά)
Π. χ. 4500 χιλιοστά είναι:
  • 450 εκατοστά(4500:10)
  • 45 δέκατα(4500:100)
  • 4,5 μέτρα(4500:1000)
Τα 7 δέκατα είναι: 7 : 10 = 0,7 μέτρα
Τα 1800 μέτρα είναι: 1800 : 1000 = 1,8 χιλιόμετρα
Ένας δεκαδικός αριθμός χωρίζεται με την υποδιαστολή ( , ) σε δύο μέρη. Το μέρος μπροστά από την υποδιαστολή είναι το ακέραιο και το μέρος μετά την υποδιαστολή είναι το δεκαδικό.
Στο μέτρο τα δ., τα ε., και τα χ., αποτελούνται από ένα ψηφίο
Π. χ. : 3,457 μ.
Το 3 είναι τα μέτρα, το 4 τα δέκατα, το 5 τα εκατοστά και το 7 τα χιλιοστά
ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Βάλε το κατάλληλο σύμβολο(<,>,=)
2,25 μ. .....2,25 χμ.
4,5 μ......0,45 χμ.
85 μ.........0,085 χμ
750 μ.......0,075 χμ
2. Επέλεξε εκατοστά(cm) ή δέκατα(dm), μέτρα τη γραμμή και γράψε το μήκος της.
3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ(παιχνίδι)
Επέλεξε τις ίσες μονάδες μέτρησης
4. Πόσα εκατοστά είναι η κόκκινη γραμμή;Επέλεξε τη σωστή απάντηση
5. Κάνε τις μετατροπές που πρέπει σε 15 ερωτήσεις και χτίσε το σπίτι(παιχνίδι)