Κυριακή 10 Μαΐου 2009

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ


Όταν ένα σχήμα μπορεί να χωριστεί με μια ευθεία γραμμή σε δυο τμήματα, έτσι ώστε το ένα τμήμα να είναι αντανάκλαση του άλλου, τότε το σχήμα αυτό είναι συμμετρικό ως προς άξονα συμμετρίας. ΚΛΙΚ

Η ευθεία γραμμή που χωρίζει το σχήμα αυτό σε δύο ίσα τμήματα ονομάζεται άξονας συμμετρίας

Ένα σχήμα μπορεί να έχει έναν ή και περισσότερους άξονες συμμετρίας. Π. χ.Κάποια συμμετρικά σχήματα έχουν άξονα συμμετρίας που τα τέμνει,


ενώ άλλα είναι συμμετρικά ως προς άξονα συμμετρίας που βρίσκεται έξω από αυτά


Μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με γεωμετρικά σχήματα αν αναλύσουμε ένα σχήμα σε άλλα πιο απλά


Δες πώς γίνεται η κατασκευή του συμμετρικού σημείου του Α ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία ε. ΚΛΙΚ

Προσπάθησε να φτιάξεις τα ανάλογα συμμετρικά σχήματα ΚΛΙΚ

Ερεύνησε τη συμμετρία. ΚΛΙΚ