Τρίτη 12 Μαΐου 2009

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση της οικονομικής προόδου κάθε χώρας. Χωρίζεται σε βιοτεχνική και βιομηχανική. Η βιοτεχνία απασχολεί λίγα άτομα, διαθέτει λίγες μηχανές, μικρούς χώρους και η παραγωγή είναι περιορισμένη. Αντίθετα, η βιομηχανία, απασχολεί μεγάλο αριθμό προσωπικού, έχει στη διάθεσή της μεγάλες και σύγχρονες μηχανές και παράγει μεγάλες ποσότητες προϊόντων.
Η βιομηχανία χωρίζεται σε βαριά και ελαφριά. Βαριά λέγεται η βιομηχανία κατασκευής μηχανών, πολεμοφοδίων, χημικών προϊόντων κ. ά. Η ελαφριά διαιρείται σε δύο κλάδους: στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών καθημερινών αναγκών(τρόφιμα, υφάσματα κλπ) και στην παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών( έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ)
Οι πρώτες βιομηχανίες ιδρύθηκαν στη χώρα μας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όμως μετά το 1910 σημειώθηκε μια αξιόλογη ανάπτυξη.
Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η βιομηχανική παραγωγή και ανάπτυξη μιας χώρας:
  • Πρώτες ύλες(αγροτικά προϊόντα, ορυκτά)
  • Ενέργεια(κυρίως από υδροηλεκτρικά και θερμοηλεκτρικά εργοστάσια)
  • Εξειδικευμένο προσωπικό
  • Μεταφορικές υποδομές(λιμάνια, δρόμοι, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι)
  • Τεχνολογία(νέες μηχανές)
  • Δυνατότητα προώθησης των παραγόμενων προϊόντων
  • Κρατική συμβολή
Οι κυριότερες βιομηχανίες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν η οινοποιία( πρώτη ύλη για τη λειτουργία της, τα σταφύλια. Επομένως περιοχές όπου ευδοκιμούν τα σταφύλια θα έχουν αναπτύξει αυτή τη βιομηχανία. Και συγκεκριμένα η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Ρόδος, η Σάμος η Μακεδονία κλπ)η καπνοβιομηχανία(πρώτη ύλη τα καπνά-Ξάνθη),η βυρσοδεψία( η μετατροπή των ακατέργαστων δερμάτων σε ένα σταθερό υλικό που δε σαπίζει),η αλευροβιομηχανία(σιτάρι κατά βάση η πρώτη ύλη),


η υαλουργία(γυαλί και μετατροπή του).Η ανάπτυξη της βιομηχανίας όπως είπαμε εξαρτάται και από την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγει κάθε χώρα. Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τις υδατοπτώσεις και τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Καθώς ο λιγνίτης δεν επαρκεί, γίνεται εισαγωγή μεγάλης ποσότητας πετρελαίου και φυσικού αερίου, πράγμα που επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της πατρίδας μας.
Η Δ.ΕΠ.Α.(Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή, τη μεταφορά και την αποθήκευση φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο καύσιμο που εξάγεται από τη γη και μεταφέρεται υπό πίεση με αγωγούς μέχρι τα σημεία κατανάλωσής του. Στη χώρα μας δεν υπάρχει φυσικό αέριο και το εισάγουμε από τη Ρωσία. Τέτοια εργοστάσια πρέπει να βρίσκονται κοντά σε περιοχές που είναι συγκοινωνιακά κέντρα κι έχουν βιομηχανική ανάπτυξη όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη

Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να στρέψουμε την προσπάθεια εξεύρεσης ενέργειας σε άλλες πηγές. Συγκεκριμένα οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να δώσουν σημαντικές λύσεις στο μείζον αυτό πρόβλημα.

ΚΛΙΚ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που υπάρχουν σε αφθονία στη φύση. Τέτοιες είναι: ο ήλιος(πηγή για ηλιακούς θερμοσίφωνες, υπολογιστικές μηχανές τσέπης, αυτοκίνητα σε πειραματικό στάδιο κλπ)
Η ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται με τις ανεμογεννήτριες σε ηλεκτρική ενέργεια.
Μέσω φραγμάτων εκμεταλλευόμαστε τη δυναμική ενέργεια του νερού.
Τέλος η γεωθερμική ενέργεια που βρίσκεται στο υπέδαφος και χρησιμοποιείται σε συστήματα θέρμανσης σπιτιών, θερμοκηπίων κλπ