Κυριακή 17 Μαΐου 2009

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΤΡΙΒΗ

Η τριβή εξαρτάται:
  • από τη φύση των υλικών στις επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή
Όσο πιο λείες είναι οι επιφάνειες τόσο πιο μικρή είναι η τριβή που αναπτύσσεται. Οι επιφάνειες που έχουν προεξοχές ή είναι τραχιές αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερη τριβή. ΚΛΙΚ , ΚΛΙΚ , ΚΛΙΚ
  • από το βάρος των υλικών που κινούνται πάνω σε μια επιφάνεια


Η τριβή αυξάνεται, όταν αυξάνεται το βάρος του σώματος που κινείται σε μια επιφάνεια. Στην παραπάνω εικόνα η τριβή που αναπτύσσεται όταν προσπαθούμε να κινήσουμε ένα σώμα διπλάσιου βάρους είναι διπλάσια, γι αυτό χρειάζεται διπλάσια δύναμη

Η τριβή δεν εξαρτάται:
  • από το εμβαδόν των επιφανειών που τρίβονται.

Στην παραπάνω εικόνα η τριβή είναι ίδια είτε προσπαθούμε να κινήσουμε το κουτί με τη μικρή είτε με τη μεγάλη πλευρά του.