Σάββατο 9 Μαΐου 2009

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

Το μέγεθος της δύναμης μετριέται με ειδικά όργανα που λέγονται δυναμόμετρα.

Τα δυναμόμετρα αποτελούνται από:

  1. ένα ελατήριο
  2. ένα περίβλημα του ελατηρίου
  3. μία κλίμακα, βαθμολογημένη έτσι ώστε ανάλογα με την επιμήκυνση του ελατηρίου να δείχνει την κατάλληλη ένδειξη για τη δύναμη
  4. ένα άγκιστρο, από το οποίο κρεμάμε το σώμα που θέλουμε να μετρήσουμε


Τα αποτελέσματα μιας δύναμης είναι ανάλογα με το μέγεθός της. Όσο δηλαδή μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα ελατήριο, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραμόρφωσή του,(επιμήκυνση)


Τα δυναμόμετρα στηρίζουν τη λειτουργία τους στη μέτρηση της παραμόρφωσης που προκαλεί μια δύναμη και την αντιστοίχιση της σε μονάδες δύναμης με τη βοήθεια της κατάλληλης βαθμολογημένης κλίμακας.

Μονάδα μέτρησης της δύναμης είναι το Newton(Νιούτον), το οποίο συμβολίζεται: 1 Ν(Το μήλο στην παρακάτω εικόνα έχει βάρος 1,2 Ν)Δε μπορούν όλα τα δυναμόμετρα να μετρήσουν όλα τα βάρη.

Η αντοχή κάθε ελατηρίου στην παραμόρφωση είναι συγκεκριμένη. Αν τεντωθεί πάνω από ένα όριο, η παραμόρφωση γίνεται μόνιμη και το δυναμόμετρο καταστρέφεται

Γι αυτό τα δυναμόμετρα έχουν ενδείξεις για το ποιο είναι το μεγαλύτερο βάρος που μπορούν να μετρήσουν

(Δυναμόμετρο του 1865):

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Γράψε το βάρος σου στη γη και δες πόσο είναι στους άλλους πλανήτες καθώς και στη σελήνη(Για τη διαφορά μάζας - βάρους είπαμε στο προηγούμενο μάθημα) ΚΛΙΚ
Σε ποιον μόνο πλανήτη είναι περισσότερο το βάρος σου;Πού είναι το μικρότερο;