Τετάρτη 20 Μαΐου 2009

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η 9η Μαΐου είναι "Ημέρα Ευρώπης". Στις 9 Μαΐου 1950 στο Παρίσι και ενώ πλανιόταν η απειλή ενός τρίτου Παγκοσμίου πολέμου στο οποίο θα βυθιζόταν όλη η Ευρώπη, έγινε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίστηκε σε σχέδια Γάλλων και σκοπό είχε να ενώσει την κατεστραμμένη από πολέμους Ευρώπη σε ένα υπερεθνικό ευρωπαϊκό όργανο, όπου θα χειριζόταν κυρίως τη βιομηχανία άνθρακα και χάλυβα. Η υπογραφή της συνθήκης έγινε στο Παρίσι το 1951 μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και αργότερα(1957) μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα(Ε.Ο.Κ.) και έξι ευρωπαϊκά κράτη έγιναν μέλη της.Τα πρώτα κράτη ήταν: το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Το 1973 προσχώρησαν τρία ακόμα κράτη: η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1981 η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος αφού ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Κων/νος Καραμανλής υπέγραψε την είσοδο της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ.


Ακολούθησαν το 1986 η Πορτογαλία και η Ισπανία. Το 1995 τα κράτη έγιναν 15 με την προσθήκη της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Από το 2004 στην Ε.Ε εντάχθηκαν 10 νέα μέλη. Αυτά είναι: Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία. Τέλος από το 2007 η Ρουμανία και η Βουλγαρία εντάχθηκαν στην Ε.Ε κι έτσι ο αριθμός των κρατών - μελών ανέρχεται σήμερα σε 27Εξέλιξη χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης(1957-2007) ΚΛΙΚ

Τα κράτη της Ε.Ε. με αλφαβητική σειρά:
Αυστρία · Βέλγιο · Βουλγαρία · Γαλλία · Γερμανία · Δανία · Ελλάδα · Εσθονία · Ηνωμένο Βασίλειο · Ιρλανδία · Ισπανία · Ιταλία · Κύπρος · Λετονία · Λιθουανία · Λουξεμβούργο · Μάλτα · Ολλανδία · Ουγγαρία · Πολωνία · Πορτογαλία · Ρουμανία · Σλοβακία · Σλοβενία · Σουηδία · Τσεχία · Φινλανδία
Διαδραστικός χάρτης Ε.Ε. (με κλικ σε κάθε χώρα μαθαίνεις πληροφορίες γι αυτήν) ΚΛΙΚ
Δικτυακοί τόποι Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΛΙΚ

Οι στόχοι της Ε.Ε. σήμερα, εκτός από οικονομικοί είναι και κοινωνικοί και αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των Ευρωπαίων. Κοινός στόχος η διατήρηση της διαφορετικότητας κάθε κράτους - μέλους και της εθνικής του ταυτότητας. Η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη και έθιμα και γενικά ο πολιτισμός κάθε χώρας πρέπει να διατηρούνται ζωντανά και να προβάλλονται και στα υπόλοιπα κράτη. Επίσης αναγκαία είναι η πραγματοποίηση εκδηλώσεων( συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής κ.ά) που αναδεικνύουν έτσι τα πολιτιστικά στοιχεία κάθε λαού.
Για να γίνει μια χώρα μέλος της Ε.Ε. πρέπει:
  • να έχει δημοκρατικό πολίτευμα
  • να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες
  • η οικονομία της να λειτουργεί κανονικά και
  • να εφαρμόζει τη νομοθεσία της Ε.Ε.
Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στα οποία εκπροσωπούνται όλες οι χώρες, κράτη - μέλη της είναι:
Το Συμβούλιο Υπουργών που είναι το βασικό όργανο που λαμβάνει τις πολιτικές αποφάσεις. Αποτελείται από τους υπουργούς όλων των κρατών - μελών και έχει έδρα τις Βρυξέλλες. Τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο, οι συνεδριάσεις του διεξάγονται στο Λουξεμβούργο. Επίσημες γλώσσες που πραγματοποιούνται οι εργασίες του είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Η Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται σύμφωνα με μία προκαθορισμένη σειρά από κάθε κράτος και για μια περίοδο έξι μηνών.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι το νομοθετικό όργανο και ελέγχει τις αποφάσεις και συμβουλεύει για την εκτέλεσή τους. Έχει 732 μέλη - ευρωβουλευτές( από τις 13 Ιουνίου 2004) και συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα έχει 24 ευρωβουλευτές.


Η εκλογή των ευρωβουλευτών γίνεται κάθε πέντε(5)χρόνια με εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο σε όλα τα κράτη - μέλη. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν σε μερικές μέρες( 7 Ιουνίου 2009)

Δες πού ψηφίζουν οι γονείς σου και ενημέρωσέ τους ΚΛΙΚΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή(Κομισιόν) αποτελεί το εκτελεστικό όργανο που διαχειρίζεται όλες τις αποφάσεις. Ταυτόχρονα διαχειρίζεται τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της. Τα μέλη της ονομάζονται επίτροποι. Από το 2005 κάθε κράτος - μέλος εκπροσωπείται από έναν επίτροπο. Έχει έδρα τις Βρυξέλλες.


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι το δικαστικό όργανο που ευθύνεται για την τήρηση των νόμων από τα κράτη - μέλη. Έχει έδρα το Λουξεμβούργο και αποτελείται από 15 δικαστές που διορίζονται για έξι(6) χρόνια. Όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να προσφεύγουν σε αυτό.