Τρίτη 5 Μαΐου 2009

ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣΣε κάθε σκαληνό τρίγωνο(ΑΒΓ), εκτός από τις πλευρές που είναι άνισες, είναι και οι τρεις γωνίες του επίσης άνισες(απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά βρίσκεται και η μεγαλύτερη γωνία)
Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο(ΔΕΖ), εκτός από τις δυο πλευρές που είναι ίσες, είναι και οι δυο προσκείμενες γωνίες σε αυτές επίσης ίσες(απέναντι από ίσες πλευρές υπάρχουν ίσες γωνίες)
Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο(ΗΘΙ), εκτός από όλες τις πλευρές που είναι ίσες, είναι και οι τρεις γωνίες του επίσης ίσες(από 60 μοίρες η καθεμία)

Κάνε εξάσκηση

ΚΛΙΚ

ΚΛΙΚ

ΚΛΙΚ