Τετάρτη 13 Μαΐου 2009

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με τον όρο "Υπηρεσίες" εννοούμε το σύνολο των λειτουργιών και ενεργειών που υπάρχουν σε ένα κράτος, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Χωρίζονται σε αυτές που έχουν σχέση με το εμπόριο(π. χ. μεταφορές) και σε αυτές που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή(π. χ. υγεία, ψυχαγωγία κλπ)
Οι υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαλά, ώστε να παρέχουν άριστη εξυπηρέτηση και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Οι υπηρεσίες του Τουρισμού και της Ναυτιλίας είναι οι δύο πιο σημαντικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κράτος αποβλέπει στην ανάπτυξή και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προώθησή τους.Άλλες γνωστές υπηρεσίες είναι οι μεταφορές που φροντίζουν για τη μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων εντός και εκτός της Ελλάδας. με δημόσια και ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, τα Μ.Μ.Ε. που ασχολούνται με την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, οι Ο.Τ.Α. που λαμβάνουν αποφάσεις και αντιμετωπίζουν προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, οι Τράπεζες που ασχολούνται με θέματα οικονομικής φύσης, η Υγεία ιδρύματα δηλαδή που ασχολούνται με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πολίτες, η Παιδεία που φροντίζει για τη λειτουργία και τον εξοπλισμό των σχολείων όλων των βαθμίδων καθώς και θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό, το Εμπόριο που αφορά τη διακίνηση, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και συνδέεται με την οικονομία της χώρας και τέλος οι Οργανισμοί κοινής ωφελείας που ασχολούνται με τομείς όπως η ενέργεια, οι επικοινωνίες, η καθαριότητα κ.ά

Οι υπηρεσίες στη χώρα μας είναι πολλών ειδών. Άλλες είναι οργανωμένες και άλλες όχι. Αρνητικό σημείο της λειτουργίας των περισσοτέρων από αυτές είναι η γραφειοκρατία, η υπερβολική δηλαδή σχολαστικότητα στη διεκπεραίωση υποθέσεων και η προσκόλληση στις τυπικές διαδικασίες με αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια των πολιτών και την αργή εξυπηρέτησή τους.Άλλα προβλήματα έχουν να κάνουν με την έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών και την αναποτελεσματικότητα τους. Χρειάζεται δηλαδή άμεσα οργάνωση και σχεδιασμός από μηδενική βάση, η εξειδίκευση των εργαζομένων και οι σύγχρονες μεθόδους διοίκησης ταυτόχρονα με τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Αρκετά βήματα πίσω βρίσκεται και το Υπουργείο Παιδείας.

Μπορεί να φροντίζει για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων και να προσπαθεί να συντηρεί τα παλιά, όμως τα προβλήματα είναι τεράστια, τα σχολεία που πρέπει να κτιστούν χιλιάδες, τα αναγκαία υλικά μέσα άπειρα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ανύπαρκτη, οι νέες τεχνολογίες σε νηπιακό στάδιο. Ταυτόχρονα πρέπει να προωθεί τη γενικότερη πνευματική ανάπτυξη, όπως την ίδρυση βιβλιοθηκών σχολικών και μη, την απονομή βραβείων και υποτροφιών σε μεγαλύτερο βαθμό και κυρίως την ανάθεση όλων αυτών των υπηρεσιών σε συμβούλους και οργανισμούς που να έχουν σχέση με την εκπαίδευση και να είναι γνώστες των προβλημάτων της.

Από εδώ μπορείς να ξαναθυμηθείς πολλά για τις διάφορες δημόσιες και μη υπηρεσίες ΚΛΙΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθείς σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις;

1. Χρειάζεσαι να πάρεις πιστοποιητικό γέννησης:............

2. Χρειάζονται οι γονείς σου να πάρουν δάνειο για να αγοράσουν σπίτι:...........

3. Θέλεις να στείλεις ένα δέμα στο εξωτερικό:.........

4. Κατά την εκδρομή σου στο δάσος βλέπεις φωτιά σε αυτό:...........

5. Βλέπεις το συμμαθητή σου τραυματισμένο στο δρόμο:.............

6. Θέλεις να μάθεις αν το πλοίο που θα ταξιδέψεις θα φύγει κανονικά ή θα έχει καθυστέρηση:............

7. Θέλεις να βγάλεις εισιτήρια, για να ταξιδέψεις με τρένο:.............