Δευτέρα 11 Μαΐου 2009

Η ΤΡΙΒΗ - ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

Τριβή ονομάζεται η δύναμη η οποία αντιστέκεται στην κίνηση ενός σώματος πάνω σε ένα άλλο με το οποίο έρχεται σε επαφή.

Η τριβή έχει πολύ μεγάλη σημασία στην καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, μας βοηθάει να περπατάμε, να πιάνουμε και να συγκρατούμε διάφορα αντικείμενα, για την κίνηση των αυτοκινήτων στους δρόμους κλπ.
  • Η τριβή και αντιστέκεται στο να ξεκινήσει να κινείται ένα ακίνητο σώμα και
  • δυσκολεύει την κίνηση ενός σώματος που κινείται
  • Η τριβή είναι μια δύναμη που ασκείται με επαφή.
Η εμφάνιση της τριβής έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
  • Προκαλεί τη θέρμανση των επιφανειών που τρίβονται και μετατρέπει ένα μέρος της κινητικής ενέργειας σε θερμότητα.

  • Τα σώματα που τρίβονται το ένα με το άλλο, φθείρονται  • Σε πολλές περιπτώσεις η τριβή προκαλεί παραγωγή ήχου.

Η τριβή που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ακίνητα σώματα λέγεται στατική τριβή
Ενώ αυτή που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο σώματα που γλιστρούν το ένα σε σχέση με το άλλο λέγεται τριβή ολίσθησης

Όσο πιο πολύ χρόνο είναι σε επαφή δύο σώματα τόσο πιο έντονα είναι τα αποτελέσματα της τριβής

ΚΛΙΚ(όσο πιο πολύ τρίβουμε τα χέρια μας τόσο πιο πολύ ζεσταίνονται)