Τρίτη 5 Μαΐου 2009

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΕΠΑΦΗ - ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Δυνάμεις μεταξύ των δύο σωμάτων ασκούνται:
  • με επαφή
  • από απόσταση
Δυνάμεις επαφής ασκούνται από ένα σώμα σε ένα άλλο, όταν αυτά έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Π. χ. όταν σπρώχνουμε ένα κουτί, όταν σπρώχνουμε ένα συμμαθητή μας κλπ

Χαρακτηριστικές δυνάμεις με επαφή είναι:
  • η δύναμη που ασκεί ένα τεντωμένο νήμα σε ένα σώμα που είναι δεμένο στην άκρη του
  • η δύναμη που ασκεί ένα παραμορφωμένο ελατήριο στο σώμα που είναι δεμένο στο άκρο του
  • η αντίσταση του αέρα σε κάθε σώμα που κινείται
  • η τριβή ανάμεσα σε δύο σώματα που ακουμπούν το ένα στο άλλο
Δυνάμεις από απόσταση είναι οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω σε δύο σώματα, χωρίς αυτά να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους(βρίσκονται σε απόσταση)

Χαρακτηριστικές δυνάμεις από απόσταση είναι:
  • οι ελκτικές δυνάμεις(βαρύτητα)
  • οι μαγνητικές δυνάμεις(μαγνήτης)
  • οι δυνάμεις από αντικείμενα που τα έχουμε τρίψει με ύφασμα ή μεταξύ τους
Βάρος ενός υλικού σώματος ονομάζουμε τη δύναμη με την οποία η γη έλκει κάθε σώμα προς το κέντρο της.
Η δύναμη που έλκει όλα τα σώματα προς το κέντρο της γης ονομάζεται βαρύτητα
Οι δορυφόροι περιστρέφονται γύρω από τη γη σε τροχιά, χωρίς να την πλησιάζουν αλλά και χωρίς να απομακρύνονται από αυτήν, εξαιτίας της βαρύτητας

ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:

Η μάζα είναι η ποσότητα της ύλης που περιέχεται σε έ
να σώμα και είναι σταθερή όπου και να βρίσκεται το σώμα. Μονάδα μέτρησης είναι το γραμμάριο και το κιλό

Το βάρος είναι η δύναμη με την οποία η γη έλκει προς το κέντρο της τα σώματα και αλλάζει όταν αλλάζει και η απόστασή του σώματος από το κέντρο της γης. Μονάδα μέτρησης είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης.(Νιούτον)

Δηλαδή όπως κατάλαβες η μάζα π. χ. ενός αστροναύτη είναι ίδια και στη γη και στο διάστημα, ενώ το βάρος του είναι πολύ μικρότερο στο διάστημα.
Στη σελήνη συγκεκριμένα είναι έξι φορές μικρότερο από ότι στη γη!!
Το ίδιο συμβαίνει και με το βάρος ενός σώματος στην κορυφή ενός ψηλού βουνού(είναι μικρότερο από ότι στην επιφάνεια της θάλασσα
ς, γιατί έχει μεγαλώσει η απόσταση από το κέντρο της γης)