Πέμπτη 7 Μαΐου 2009

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

« Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.»
Άρθρο 1, "Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου"

Το παραπάνω άρθρο ψηφίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948 με σκοπό την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του.
Όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετέχουν στη Σύμβαση, όπως επίσης αναμένεται από τα νέα μέλη να την επικυρώσουν το ταχύτερο δυνατό.

Βάσει της Σύμβασης ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο πολίτης που θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη Σύμβαση από ένα κράτος μέλος μπορεί να φέρει την υπόθεση στο Δικαστήριο. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι νομικά δεσμευτικές και το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιδικάσει αποζημίωση.
Η Σύμβαση περιλαμβάνει αρκετά πρωτόκολλα. Για παράδειγμα, το Πρωτόκολλο 6 απαγορεύει την θανατική ποινή με εξαίρεση σε καιρό πολέμου.
Ας εξετάσουμε όμως μερικά άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

ΑΡΘΡΟ 3 Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 5 Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.

Κάθε άτομο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται έχει δικαίωμα να ζήσει και να ζήσει σωστά, χωρίς διακρίσεις, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, χωρίς να μπορεί να τον βλάψει κανένας, χωρίς να τον βασανίσει κανείς.



Έχει δικαίωμα να είναι ελεύθερος, αφού η ελευθερία είναι από τα πιο ιερά δικαιώματα του ανθρώπου.
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ειδικά εμείς οι Έλληνες τους αγώνες που έδωσαν οι πρόγονοί μας για να την αποκτήσουν. Έτσι πρέπει και εμείς να την υπερασπιστούμε και να την φυλάμε με την ίδια μας τη ζωή.
"Θέλει αρετήν και τόλμη η ελευθερία" έψαλε στις ωδές του ο Κάλβος. ΄Η όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, "εύδαιμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον έμψυχον"

ΑΡΘΡΟ 4 Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό το καθεστώς δουλείας, ή μερικής, η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.



Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απαγορεύει τη δουλεία των ανθρώπων ως μια από τις βασικές αρχές της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά 61 χρόνια μετά την έκδοσή της . Η δουλεία δυστυχώς δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί. Εξακολουθεί να είναι πολύ παρούσα σε πολλά γεωγραφικά πλάτη αυτού του κόσμου(Αργεντινή, Βολιβία, Μεξικό κ.ά). Εκατομμύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών, είναι αναγκασμένοι να ζουν ως σκλάβοι παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται ρητά στις περισσότερες χώρες .
ΑΡΘΡΟ 18 Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και την τέλεση θρησκευτικών τελετών.



Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, εγγράφως και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του Κράτους. ΄Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του Εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία: α) Για προσβολή της Χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας, β) Για προσβολή του Προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, γ) Για δημοσίευμα που αποκαλύπτει ορισμένες πληροφορίες για τις ένοπλες δυνάμεις, ή το οποίο σκοπεί την βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους, δ) Για άσεμνα δημοσιεύματα, κατά τις υπό του νόμου οριζόμενες περιπτώσεις.