Πέμπτη 21 Μαΐου 2009

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στόχοι της Ε.Ε. είναι η ειρηνική συνύπαρξη, η αποδοχή και ο σεβασμός στους διαφορετικούς πολιτισμούς, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια των λαών, η ανάπτυξη της οικονομίας και του εμπορίου, η κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των κρατών - μελών της, η ένταξη και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, η βελτίωση της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
Για να πετύχουν οι χώρες τους παραπάνω στόχους, η Ε.Ε. οργανώνει υπηρεσίες οικονομικής στήριξης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Σχεδιάζει προγράμματα ανταλλαγών και υποστήριξης σε τομείς όπως η επιστήμη και η τεχνολογία, η εκπαίδευση, η υγεία κ.ά. Δημιουργεί κοινά σύμβολα(σημαία, ύμνος), κοινό νόμισμα(ευρώ) και προγραμματίζει καινούριους θεσμούς(Ευρωπαϊκό Σύνταγμα).
H σημαία της Ευρώπης αποτελείται από δώδεκα χρυσούς αστέρες που σχηματίζουν κύκλο μέσα σε ένα μπλέ υπόβαθρο. Καθιερώθηκε στις 21 Απριλίου 1986 και κάθε αστέρι συμβολίζει ένα κράτος-μέλος, καθώς την εποχή που υιοθετήθηκε η σημαία, τα μέλη της ΕΟΚ ήταν 12.O αριθμός αυτός διατηρήθηκε και όσες χώρες να προστεθούν στην ΕΕ, ο αριθμός των αστεριών παραμένει, επειδή το 12 συμβολίζει την ενότητα και την τελειότητα.

Το 1992 στο Μάαστριχ πάρθηκε η απόφαση να υιοθετηθεί ένα κοινό νόμισμα. Από τότε η Ε.Ο.Κ. αναφέρεται ως Ε.Ε. Το 1995 το ενιαίο νόμισμα ονομάστηκε "Ευρώ".Από το 2002 αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του Ευρώ στις συνδιαλλαγές μας. Το σύμβολο αυτό δημιουργήθηκε παίρνοντας ως βάση το πρώτο γράμμα της λέξης Ευρώπη δηλ. το γράμμα "ε", στο οποίο προστέθηκαν δύο οριζόντιες γραμμές(€). Οι γραμμές αυτές συμβολίζουν τη σταθερότητα του νέου νομίσματος και έχουν ως πρότυπο το σύμβολο του δολαρίου "$". Τρία μέλη - κράτη της Ε.Ε. διατηρούν προσωρινά το εθνικό τους νόμισμα: η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία και η Δανία)Η κοινή όψη των κερμάτων είναι δημιούργημα ενός Βέλγου καλλιτέχνη, του Λικ Λικς. Τα 7 χαρτονομίσματα είναι όμοια σε όλες τις χώρες και έχουν διαφορετικό χρώμα: γκρι, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο και μοβ. Απεικονίζουν πύλες, παράθυρα και γέφυρες από διάφορες καλλιτεχνικές τάσεις ώστε να μην υπάρχουν διαφωνίες από τα κράτη - μέλη της Ένωσης. Η πύλη και το παράθυρο συμβολίζει το ανοικτό πνεύμα και την είσοδο σε μια νέα εποχή και η γέφυρα συμβολίζει τους δεσμούς ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης υπάρχει σε κάθε χαρτονόμισμα χάρτης της Ευρώπης και τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Υπάρχουν 8 κέρματα των 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 Ευρωσέντς (Λεπτών) και 1 , 2 Ευρώ. Τα κέρματα έχουν μια Ευρωπαϊκή και μια Εθνική όψη. Η κοινή όψη των κερμάτων αντιπροσωπεύει τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο εγκάρσιες γραμμές όπου εμφανίζονται τα αστέρια της Ευρωπαϊκής σημαίας.
Όλα τα κέρματα φέρουν την Ευρωπαϊκή τους όψη ίδια. Η Εθνική όψη ποικίλει από χώρα σε χώρα , ωστόσο όλα τα κέρματα Ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χώρες της ζώνης Ευρώ.Το κοινό νόμισμα καθιστά ευκολότερη την εξαγωγή και προώθηση των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ευκολότερα, η ποιότητα και οι τιμές των προϊόντων βελτιώνονται καθώς οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα ελέγχου και σύγκρισης των προϊόντων με άλλες χώρες.
Προτεραιότητες της Ε.Ε. είναι η παιδεία, η υγεία και το περιβάλλον. Θέσπισε κανονισμούς που έχουν σκοπό να προστατεύσουν το περιβάλλον, να προωθήσουν την έρευνα και την τεχνολογία, την οικονομική ανάπτυξη, τις εμπορικές συναλλαγές, τον τουρισμό κλπ.
Χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, παρέχει οικονομικές διευκολύνσεις για τη βελτίωση του συστήματος υγείας, θεσπίζονται προδιαγραφές για όλα τα προϊόντα ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής από ελαττωματικά ή επικίνδυνα προϊόντα, υπάρχουν κανονισμοί που οριοθετούν τις εργασιακές σχέσεις, την οικογενειακή συμβίωση, τη συμπεριφορά των μεγάλων προς τα παιδιά κλπ
Τα περισσότερα έργα που γίνονται στη χώρα μας χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. σε μεγάλο ποσοστό αλλά και από το ελληνικό κράτος. Τέτοια είναι τα μεγάλα έργα, όπως η Εγνατία οδός, η ζεύξη Ρίου - Αντίρριου κά. περιφερειακά έργα όπως κατασκευή και επέκταση λιμανιών και αεροδρομίων αλλά και τοπικά έργα όπως κατασκευή σταθμών βιολογικού καθαρισμού κλπ


Τα χρήματα βέβαια που δίνει στις κυβερνήσεις των κρατών - μελών διατίθενται από αυτές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τόπου και έπειτα από συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. και διάφορους άλλους κοινωνικούς φορείς που από πριν έχουν οριοθετήσει έτσι ώστε τα χρήματα της Ε.Ε. να διατεθούν για πραγματικές ανάγκες των πολιτών

ΕΡΓΑΣΙΑ

Βρες από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους κυριότερους κανονισμούς που έχουν σχέση με την παιδεία, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος ΚΛΙΚ (Δραστηριότητες)